Kontak

Vir bestellings of navrae kontak gerus vir

Christina (op die plaas):  082 324 8637      

 Lydia (in Pretoria):  076 453 1618      

Emil  (Thabazimbi):  083 417 7311

e-pos:

vstienie by yahoo.com  (” by ” = @)
bestel by watertrap.co.za (” by ” = @)

Watertrap se bankbesonderhede:

Bank:              A B S A Tjekrekening
Takkode:      632 005
Naam:            Watertrap Boerdery
Rekening:    911 311 9957